Selecteer een pagina

Privacy statement

De website www.festival-dranken.nl (hierna Festival-Dranken) is eigendom van De Geldersche Drankenhandel BV gevestigd in Arnhem. Onderstaand vindt u informatie over de doeleinden die wij bij de verwerking van gegevens van deze website nastreven, over de wijze waarop u de rechten over uw persoonsgegevens kunt uitoefenen en over het gebruik van cookies.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Wij verzamelen en verwerken gegevens van bezoekers van deze website t.b.v. onze bedrijfsvoering, om contact met u op te nemen indien u dat aangeeft middels het contactformulier.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Festival- Dranken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden door Festival- Dranken verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen (afhankelijk van het door u gebruikte contactformulier): het opnemen van contact, administratieve doeleinden en/of het verwerken van een sollicitatieprocedure.

Voor de bovenstaande doelstellingen vraagt Festival Dranken (per contactformulier) de volgende gegevens:

Contactformulier Algemeen:

  • Naam
  • Evenement naam
  • E-mail
  • Telefoonnummer
  • En uw voorkeur om met u contact op te nemen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Waarom we gegevens nodig hebben
Festival- Dranken verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

– Met u contact te kunnen openen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Delen met anderen
Festival-Dranken verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Festival-Dranken gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ikwildrank@festival-dranken.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Festival-Dranken zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Festival Dranken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via ikwildranke@festival-dranken.nl

Wijzigingen privacy-beleid
Festival-Dranken behoudt het recht voor om het privacy- en cookiebeleid te wijzigen. Bekijk het daarom bij voorkeur regelmatig.

BACK TO HOME PAGE